KOŃ 1.07.2021 – Jazz And

Czwarty zespół, który zagra w ramach cyklu JAZZ AND to KOŃ.Gdyby The Morphine grało techno-country, nazywałoby się Koń. A Koń to podmiot artystyczny stworzony przez gitarzystę Sławomira Szudrowicza (Something Like Elvis, Dobre Bo Dobre, Selina Martin), perkusistkę Asię Glubiak (Panieneczki), saksofonistę Michała Fetlera (Jazzband Młynarski Masecki, Polmuz, Fanfara Awantura) oraz wirtuoza kibordów i rejwowych wichur Jakuba Królikowskiego. Założenia formalne twórczości zespołu Koń oscylują gdzieś wokół stylu country and western, bluesa, muzyki alternatywnej, nowoczesnego jazzu i psytrance… „Fusion!” – chciałoby się rzec! Bynajmniej, wszak fusion kojarzy się z basówką podwieszoną przy podbródku, a w zespole Koń basówki nie ma, bo od basu się dziś odchodzi. Jest za to saksofon basowy, którego 90% z was nigdy na oczy nie widziało.Skład:
Michał Fetler – saksofony
Sławomir Szudrowicz – gitara dobro
Asia Glubiak – perkusja
Jakub Królikowski – instrumenty klawiszoweGodz. 20
Koncert stacjonarnie w klubie.Bilety w cenie 10/20 zł do nabycia na platformie Goout: https://goout.net/pl/bilety/jazz-and-kon/lrkj/.Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznanwspiera

The fourth band to play as part of the JAZZ AND series is KOŃ.
If Morphine was played by a techno-country, it would be called Koń. Koń (A Horse) to an entity established by guitarist Sławomir Szudrowicz (Something Like Elvis, Dobre Bo Dobre, Selina Martin), drummer Asia Glubiak (Panieneczki), saxophonist Michał Fetler (Jazzband Młynarski Masecki, Polmuz, Fanfara Awantura) and keyboard and riototus gales virtuoso Jakub Królikowski. The formal assumptions of the work of the band Koń oscillate around country and western style, blues, alternative music, modern jazz and psytrance … „Fusion!” – one would like to say! By no means, after all, the fusion is associated with a bass suspended at the chin, in the band Koń there is no bass, because the bass is abandoned. There is a bass saxophone, which 90% of them have never seen before.Band:
Michał Fetler – saxophones
Sławomir Szudrowicz – dobro guitar
Asia Glubiak – drums
Jakub Królikowski – keyboardsTime 20
The concert will stationary in the club.Tickets 10/20PLN available on the Goout platform: https://goout.net/pl/bilety/jazz-and-kon/lrkj/. The project was financed from the budget of the City of Poznań.
#poznanwspiera