AMS CLIQUE 19.06.2021 – Jazz And

Trzeci zespół, który zagra w ramach cyklu JAZZ AND to AMS CLIQUE.Poznańskie trio powstałe w marcu 2019 roku. Zespół oscyluje pomiędzy takimi gatunkami, jak: soft fusion, art rock, ethno (w tym szczególnie indyjska i afrykańska) funk i jazz. Fuzja gatunków i stylów jest wypadkową inspiracji wnoszonych przez wszystkich członków zespołu. Ich występy charakteryzuje mieszanka skończonych kompozycji oraz czystych improwizacji. Skład ma na swoim koncie wiele koncertów (m.in Scena Wspólna, Blue Note Poznań, Pan Gar), kilka singli i jest w trakcie kończenia pierwszej autorskiej płyty. Młodzi muzycy podjęli się również stworzenia aranżacji i akompaniowania w spektaklu muzycznym z piosenkami Agnieszki Osieckiej pt. ”Rapete Papete Pstryk” (Teatr Nowy w Poznaniu, reż. Artur Romański) oraz skomponowania i wykonania ścieżki dźwiękowej do francuskiego filmu niemego pt. „Ménilmontant” (reż. Dimitri Kirsanoff). Skład:
Michał Obrębski – perkusja, gitara, sitar,
Adam Koterski – gitara basowa, kontrabas,
Stanisław Pawlak – instrumenty klawiszowe
Godz. 20Koncert odbędzie się w formule stacjonarnej. O szczegółach poinformujemy wkrótce.Bilety 20zł dostępne na platformie Goout https://goout.net/pl/bilety/jazz-and-ams-clique/jtfj/ Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznanwspiera


Godz. 20Koncert odbędzie się w formule stacjonarnej. O szczegółach poinformujemy wkrótce.Bilety 20zł dostępne na platformie Goout https://goout.net/pl/bilety/jazz-and-ams-clique/jtfj/ Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznanwspiera

The third band that will play as part of the JAZZ AND series is AMS CLIQUE.Poznań trio founded in March 2019. The band oscillates between such genres as: soft fusion, art rock, ethno (especially Indian and African), funk and jazz. The fusion of genres and styles is the result of the inspiration brought by all members of the band. Their performances are characterized by a mixture of finished compositions and pure improvisations.The line-up has had many concerts (including Scena Wspólna, Blue Note Poznań, Pan Gar), several singles and is finishing their first album. The young musicians also undertook the arrangement and accompaniment in a musical performance with songs by Agnieszka Osiecka entitled „Rapete Papete Pstryk” (Teatr Nowy in Poznań, directed by Artur Romański) and composing and performing the soundtrack to the French silent film entitled „Ménilmontant” (dir. Dimitri Kirsanoff).Composition:
Michał Obrebski – drums, guitar, sitar,
Adam Koterski – bass guitar, double bass,
Stanisław Pawlak – keyboardsTime 20
The concert will stationary in the club.Tickets 20PLN available on the Goout platform: https://goout.net/pl/bilety/jazz-and-ams-clique/jtfj/The project was financed from the budget of the City of Poznań.
#poznanwspiera