Jazz And cykl międzygatunkowych koncertów jazzowych

Cykl Jazz And składa się z pięciu koncertów polskich zespołów jazzowych. Wydarzenia odbędą się w poznańskim klubie i restauracji Pan Gar, zlokalizowanym w zabytkowym obiekcie Domu Tramwajarza na Jeżycach. Koncerty oraz działania towarzyszące – wywiady, spotkania z muzykami –
zostaną zarejestrowane w formie audio i wideo i udostępniony w Internecie.
Projekt samą nazwą odnosi się do twórczej kolaboracji i współdziałania jazzu z innymi gatunkami muzyki, jak np. folk, muzyka tradycyjna (pieśni greckie), a także gatunki związane z muzyką rozrywkową – funk, soul. Ważnymi gatunkami są również muzyka improwizowana, eksperymentalna, fusion, muzyka filmowa czy teatralna.

Jazz jako gatunek muzyki będący wprost przeniesieniem rozmowy na muzykę, świetnie wchodzi o relacje, chętnie kolaboruje i współpracuje z różnymi gatunkami muzyki, stylistykami, a co za tym idzie światami, kulturami, językami i czasami tworząc interesujące konfiguracje, kolektywy i konstelacje. To co najważniejsze, to ekspresja, sposób myślenia i otwartość. To te same cechy, których współczesne społeczeństwo potrzebuje.
Jazz współcześnie jest nie tylko formą i metodą na wyrażanie myśli dźwiękiem, ale przede wszystkim medium idei współistnienia.
Wybrani artyści reprezentują różne ośrodki w Polsce związane z jazzem (Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Sopot, Warszawa) i stanowią zarówno grupę profesjonalnie wykształconych muzyków, jak i samouków – pasjonatów jazzu. Z zasady projekt nie neguje twórczości samouków, podkreśla wartość samokształcenia, wyobraźni muzycznej, rozwoju własnego języka muzycznego, oparty przede wszystkim na słuchaniu i na bogatym warsztacie wynikającym z praktyki.
Założeniem projektu jest prezentacja aktualnych trendów w polskiej muzyce jazzowej oraz jej promocja w wymiarze lokalnym i międzynarodowym (publikacja koncertów z napisami w języku angielskim na kanale Youtube fundacji).
Drugim ważnym celem jest edukacja muzyczna. W obecnych czasach istnieje ogromna potrzeba kształcenia odbiorców muzyki, a szczególnie w zakresie jazzu.
Uznaje się go za gatunek wymagający od odbiorcy znajomości zasad muzyki, a szczególnie kwestii związanych z frazowaniem, harmonią i rytmiką, a także obeznania w kontekstach kulturowych i społecznych. Działania edukacyjne będą składały się z trzech elementów: atrakcyjnych i wartościowych koncertów, wprowadzenia do koncertów i wywiadów z muzykami zrealizowanych przez konferansjera – dziennikarza muzycznego Mariusz Kwaśniewskiego, a także dwóch moderowanych spotkań w formie rozmów z wybranymi artystami przeprowadzonych przez socjologa muzyki.

Dwa spotkanie zatytułowane „Rozmowy o muzyce” zostaną zorganizowane w godzinach wieczornych, przed koncertem i dedykowane głównie młodym odbiorcom. Poprowadzi je Adam Czech, autor książki „Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych”. 
„Rozmowy o muzyce” skierowane są do kilku grup odbiorców. Stanowią je nie tylko profesjonalni muzycy, ale też amatorzy i pasjonaci jazzu. Najważniejszą grupę tworzy jednak młodzież, chętnie słuchająca muzyki i poszukująca nowych inspiracji, a spośród nich uczniowie szkół muzycznych i osoby amatorsko zainteresowane muzykowaniem.

Ważną kwestią jest także prezentacja poznańskiej sceny jazzowej – zespoły Kwaśny Deszcz, AMS Clique i KOŃ.

Program koncertów i zaproszone zespoły:
Trio Sefardix – Jorgos Skolias i Oleś Brothers – 17.04.2021
Kwaśny Deszcz – 22.05.2021
AMS Clique – 06.2021
Koń – 01.07.2021
Mikołaj Trzaska & Marcin Bożek – 04.09.2021

Tematy i goście i terminy „Rozmów o muzyce”:
1 – Młode środowiska jazzowe. Nurty, trendy i tendencje – Czerwiec – zespół Kwaśny Deszcz
2 – Wrzeszcz. Ekspresja w jazzie – Wrzesień – Mikołaj Trzaska

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznanwspiera